4817 3101 info@lilvand.dk

Lillerød Andelsvandværk

Vores vandværk

Lillerød Andelsvandværk er en privat vandforsyning beliggende i Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 650.000 m3 vand årligt, som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

 

Fjernaflæste målere

Vi har nu installeret fjerneaflæste målere hos alle vores forbrugere.

Aflæsning af målerne vil fremover ske elektronisk d. 31. december. Forbrugerne skal derfor ikke foretage sig noget i den forbindelse.

Det er forbrugerens eget ansvar og VIGTIGT, at man selv jævnligt kontrollerer sin vandmåler for at lokalisere evt. utætheder.

Rørbrud?

Ved større rørbrud eller driftsforstyrrelser udenfor kontortid skal du kontakte Falck direkte

Vi har ikke fundet PFAS-forbindelser i drikkevandet

Vores analyseprogram følger drikke-
vandsbekendtgørelsen og der er siden 2018 foretaget målinger for PFAS-perfluorerede stoffer på ledningsnettet, herunder også PFOS.​​

Vi passer på miljøet…

Igen i år har Lillerød andelsvandværk sørget for at bier og andre insekter har mange hundrede kvadratmeter med blomster og enggræs omkring vandtårnet og vores øvrige bygninger for at styrke deres naturlige habitat.