4817 3101 info@lilvand.dk

Lillerød Andelsvandværk

Vores vandværk

Lillerød Andelsvandværk er en privat vandforsyning beliggende i Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 650.000 m3 vand årligt, som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

 

Fjernaflæste målere

Lillerød Andelsvandværk vil i de næste år frem til 2022 udskifte vandmålerne i hele forsynings-området til fjernaflæste målere.

Aflæsning af målerne vil fremover ske elektronisk d. 31. december.

Forbrugerne skal derfor ikke foretage sig noget i den forbindelse.

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 bliver udskudt til efteråret, – grundet situationen med COVID-19 

Rørbrud?

Ved større rørbrud eller driftsforstyrrelser udenfor kontortid skal du kontakte Falck direkte