4817 3101 info@lilvand.dk

Vores vandværk

Lillerød Andelsvandværk er en privat vandforsyning beliggende i Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 650.000 m3 vand årligt, som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

Brown-out!

Forsyningssituationen er i øjeblikket stabil, men vi vil her informere om beredskabssituationen på vandværket i tilfælde af evt. kommende brown-outs i løbet af vinteren:

Lillerød Andelsvandværk er i den heldige situation at vi har et vandtårn, hvori der vil være vand til ca. 6-8 timers forbrug, afhængig af tidspunktet for strømafbrydelsen. Vi opfordrer til, at man bruger så lidt vand som muligt under afbrydelsen.

 

Årsrapport 2022

(godkendes på generalforsamlingen 19/4-23)

Rørbrud?

Ved større rørbrud eller driftsforstyrrelser udenfor kontortid skal du kontakte Falck direkte

Vi har ikke fundet PFAS-forbindelser i drikkevandet

Vores analyseprogram følger drikke-
vandsbekendtgørelsen og der er siden 2018 foretaget målinger for PFAS-perfluorerede stoffer på ledningsnettet, herunder også PFOS.​​

Fjernaflæste målere

Vi har nu installeret fjerneaflæste målere hos alle vores forbrugere.

Aflæsning af målerne vil fremover ske elektronisk d. 31. december. Forbrugerne skal derfor ikke foretage sig noget i den forbindelse.

Det er forbrugerens eget ansvar og VIGTIGT, at man selv jævnligt kontrollerer sin vandmåler for at lokalisere evt. utætheder.

Vi passer på miljøet…

Igen i år har Lillerød Andelsvandværk sørget for at bier og andre insekter har mange hundrede kvadratmeter med blomster og enggræs omkring
vandtårnet og vores øvrige bygninger for at styrke deres naturlige habitat.

Lillerød Andelsvandværk