4817 3101 info@lilvand.dk

Lillerød Andelsvandværk

Driftstatus

Loading...

Vores vandværk

Lillerød Andelsvandværk er en privat vandforsyning beliggende i Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 600.000 m3 vand årligt, som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

Tilmeld - eller afmeld sms/e-mail service

Hvad koster vandet?

Priseksempel på en families gennemsnitlige forbrug på 100 m3 inkl. moms og afgifter for årene:

2024 kr. 2.334
2023 kr. 2.277
2022 kr. 2.027

Fjernaflæste målere

Vi har nu installeret fjerneaflæste målere hos alle vores forbrugere.

Aflæsning af målerne vil fremover ske elektronisk 31/12. Forbrugerne skal derfor ikke foretage sig noget i den forbindelse.

Det er forbrugerens eget ansvar og VIGTIGT, at man selv jævnligt kontrollerer sin vandmåler for at lokalisere evt. utætheder…

Læs artikel om nyt vandværk trykt i Allerød Nyt den 4. april 2023

Læs artikel om vores nye vandværk trykt i Allerød Nyt den 4. april 2023

Læs artikel om nyt vandværk trykt i Allerød Nyt den 4. april 2023
Vandspild er dyrt

Utætte vandhaner

Løbende cisterner

Rørbrud?

Ved større rørbrud eller driftsforstyrrelser udenfor kontortid skal du kontakte Falck direkte på

 

Vi har ikke fundet PFAS-forbindelser i drikkevandet

Vores analyseprogram følger drikkevandsbekendtgørelsen og der er siden 2018 foretaget målinger for PFAS-perfluorerede stoffer på ledningsnettet, herunder også PFOS.​​

Vi passer på miljøet…

Igen i år har Lillerød Andelsvandværk sørget for at bier og andre insekter har mange hundrede kvadratmeter med blomster og enggræs omkring vandtårnet og vores øvrige bygninger for at styrke deres naturlige habitat.