4817 3101 info@lilvand.dk

Lillerød Andelsvandværk

Vores vandværk

Lillerød Andelsvandværk er en privat vandforsyning beliggende i Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 650.000 m3 vand årligt, som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

Rørbrud?

Ved større rørbrud eller driftsforstyrrelser udenfor kontortid skal du kontakte Falck direkte

 

Fjernaflæste målere

Lillerød Andelsvandværk vil i de næste år frem til 2022 udskifte vandmålerne i hele forsynings-området til fjernaflæste målere.

Aflæsning af målerne vil fremover ske elektronisk d. 31. december.

Forbrugerne skal derfor ikke foretage sig noget i den forbindelse.

Fuldmagter

Der kan medbringes én fuldmagt pr. husstand for én anden husstand, som er forhindret i at møde op på generalforsamlingen.

Forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering

Bestyrelsen i Lillerød Andelsvandværk stiller forslag om at vandværket udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering, klik her for at se forslaget.

Udtræden Vandsektorloven_mat_forbrugerne

Igen i år har Lillerød andelsvandværk sørget for at bier og andre insekter har mange hundrede kvadratmeter med blomster og enggræs omkring vandtårnet og vores øvrige bygninger for at styrke deres naturlige habitat.