4817 3101 info@lilvand.dk

Lillerød Andelsvandværk

Vores vandværk

Lillerød Andelsvandværk er en privat vandforsyning beliggende i Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 600.000 m3 vand årligt, som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

Rørbrud?

Ved større rørbrud eller driftsforstyrrelser udenfor kontortid skal du kontakte Falck direkte på

 

Tilmeld - eller afmeld sms/e-mail service

 
Læs artikel om nyt vandværk trykt i Allerød Nyt den 4. april 2023

     Artikel om nyt vandværk trykt i Allerød Nyt den 4. april 2023

Vi har ikke fundet PFAS-forbindelser i drikkevandet

Vores analyseprogram følger drikkevandsbekendtgørelsen og der er siden 2018 foretaget målinger for PFAS-perfluorerede stoffer på ledningsnettet, herunder også PFOS.​​

Fjernaflæste målere

Vi har nu installeret fjerneaflæste målere hos alle vores forbrugere.

Aflæsning af målerne vil fremover ske elektronisk d. 31/12. Forbrugerne skal derfor ikke foretage sig noget i den forbindelse.

Det er forbrugerens eget ansvar og VIGTIGT, at man selv jævnligt kontrollerer sin vandmåler for at lokalisere evt. utætheder.

Vi passer på miljøet…

Igen i år har Lillerød Andelsvandværk sørget for at bier og andre insekter har mange hundrede kvadratmeter med blomster og enggræs omkring
vandtårnet og vores øvrige bygninger for at styrke deres naturlige habitat.