4817 3101 info@lilvand.dk

Anlægsbidrag

Takstblad for anlægsbidrag 2024

Her under finder du priser for at blive en del af andelsvandværket. Tilslutning foretages når anlægsbidrag er indbetalt. Eventuelle øvrige spørgsmål kan rettes til vandværkets kontor på tlf. 48173101 eller info@lilvand.dk

Hovedanlægsbidrag kr. 10.599,-
Forsyningsnetbidrag kr. 16.672,-
Stikledningsbidrag kr. 6.658,-

 

Beregning af enheder
Årsforbrug af enheder Enheder
0-500 1
501-1.000 2,0-3,5
1.001-2.500 3,5-7,0
2.501-5.000 7,0-11,5
5.001-7.500 11,5-15,5
7.501-10.000 15,5-19,5
over 10.000 Fastsættes særskilt

Alle nævnte beløb er ekskl. moms og al anden afgift

Dersom det faktiske forbrug er højere end svarende til beregnet antal enheder, kan disse forøges. Er antal enheder for højt beregnet i forhold til det faktiske årsforbrug, kan en reduktion evt. finde sted, dog kun indenfor det første år efter tilslutning.

Anlægsbidraget skal være fuldt indbetalt før etablering kan finde sted. Den af vandværket fremsendte beregning af anlægsbidrag er gældende 1 måned fra den anførte dato.

Eksempel A

Husstand, mindre erhverv eller butik med årsforbrug mindre end 500 m3. Hovedanlægsbidrag kr. 10.599 + forsyningsnetbidrag kr. 16.672 + stikledningsbidrag kr. 6.658

= i alt kr. 33.929


 

I alt inkl. moms

kr. 42.411,25

Eksempel B

25 husstande, mindre erhverv eller butik, hver med et årsforbrug mindre end 500 m3 indrettet i boligkompleks, hvortil der fremføres én fælles stikledning. Hovedanlægsbidrag 25 stk. a kr. 10.599 + forsyningsnetbidrag 25 stk a kr. 16.672. + 1 stikledningsbidrag a kr. 6.658

= i alt kr. 688.433,- 


 

I alt inkl. moms

kr. 860.541,25

Eksempel C

Institution, erhverv el. lign. med anslået årsforbrug på 2.000 m3. Hovedanlægsbidrag 5,8 enheder a kr. 10.599 + forsyningsnetbidrag kr. 16.672 + stikledningsbidrag kr. 6.658 = i alt kr. 84.804


 

I alt inkl. moms

kr. 106.005,00