4817 3101 info@lilvand.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lillerød Andelsvandværk

Bestyrelsen er valgt blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer for 3 år ad gangen.

Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftesvis 1,2 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen kan altid kontaktes via email

Formand

Steffen Leth Møller Indtrådt 12/12-2011

Næstformand

Lars Bryrup
Indtrådt 28/8-2013

Kasserer

Lars Bloch
Indtrådt 18/4-2012

Bestyrelsesmedl.

Lars Gottlieb
Indtrådt 18/4-1978

Bestyrelsesmedl.

Hans Clemensen
Indtrådt 11/3-1986