4817 3101 info@lilvand.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lillerød Andelsvandværk

Bestyrelsen er valgt blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer for 3 år ad gangen.

Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftesvis 1,2 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen kan altid kontaktes via email

Formand

Steffen Leth Møller Indtrådt 12/12-2011

Næstformand

Anders Korsgaard
Indtrådt 27/4-2022

Kasserer

Lars Hammer Bloch
Indtrådt 18/4-2012

Bestyrelsesmedlem

Kristina Ørbæk Larsen
Indtrådt 15/2-2021

Bestyrelsesmedlem

Line Mørkebjerg Fischer
Indtrådt 19/4-2023