4817 3101 info@lilvand.dk

Flytteafregning

Meddelelse til vandværket vedr. ejerskifte og flytteafregning

Foranlediget af persondataforordning udarbejder vandværket nu flytteafregning ved ejendomshandler.

Lillerød Andelsvandværk fremsender flytteopgørelse til den angivne e-mailadresse/postadresse til sælger. 

Vi udarbejder ikke slutafregning i forbindelse med udlejning af ejendom.

Du kan sende oplysningerne til os via denne formular eller maile dem til os på info@lilvand.dk.

Flytning vedr. følgende ejendom

Hvem indsender oplysningerne

Jeg accepterer at Lillerød Andelsvandværk benytter mine indtastede personoplysninger til at behandle denne henvendelse. Oplysningerne vil bl.a. blive brugt til at udarbejde opkrævninger samt kontakt til ny ejer.