4817 3101 info@lilvand.dk

Flytteafregning

Meddelelse til vandværket vedr. ejerskifte og flytteafregning

Foranlediget af den nye persondataforordning udarbejder vandværket nu flytteafregning ved ejendomshandler.

Lillerød Andelsvandværk fremsender flytteopgørelse til den angivne e-mailadresse/postadresse til sælger.

Vi udarbejder ikke slutafregning i forbindelse med udlejning af ejendom.

Du kan sende oplysningerne til os via denne formular eller maile dem til os på info@lilvand.dk.

Flytning vedr. følgende ejendom

Hvem indsender oplysningerne