4817 3101 info@lilvand.dk

Driftsbidrag

Driftsbidrag i Lillerød Andelsvandværk

Det årlige driftsbidrag pr. bolig/erhvervsenhed består af et fastbidrag samt et forbrugsbidrag.
Aconto opkræves 1 gang årligt med indbetalingsfrist 5. marts.  Årsopgørelsen fremsendes sammen med aconto opkrævningen og reguleres med denne.

Takstblad for driftsbidrag 2024

Pris, kr. Moms, kr. I alt, kr.
Forbrugsbidrag/m3 9,30 2,33 11,63
Statsafgift af ledningsført vand/m3 6,37 1,59 7,96
I alt / m3 15,67 3,92 19,59
Årligt fastbidrag* 300,00 75,00 375,00
Årligt sprinklerbidrag 1.300,00 325,00 1.625,00
Gebyrer:
1.rykker for manglende betaling 100,00 0,00 100,00
2. rykker for manglende betaling 100,00 0,00 100,00
Telefonisk rykker 500,00 125,00 625,00
Genåbningsgebyr** -dag 1.000,00 250,00 1.875,00
Genåbningsgebyr** -efter kl. 15:00 1.500,00 375,00 1.875,00
Ejerskiftegebyr (betales af sælger) 300,00 75,00 375,00
Udkørselsgebyr, div.assistance, dag 500,00 125,00 625,00
Udkørselsgebyr, div.assistance, efter kl. 15:00 1.000,00 250,00 1.250,00
Forgæves udkørsel v. annonceret målerskift 500,00 125,00 625,00
Kontrolmåling af vandmåler 2.500,00 625,00 3.125,00

 

* Opkræves pr. bolig/enhed registreret i offentlige registre (OIS.DK)

** Genåbningsgebyr samt vandværkets øvrige tilgodehavender skal være indbetalt før åbning kan finde sted.