4817 3101 info@lilvand.dk

Ændring i antal af boliger

Hvad er en boligenhed?

En boligenhed er en lejlighed eller fast ejendom, hvor der kan bo en eller flere personer.  En boligenhed skal udover beboelsesrum have køkken og bad/toilet.

Som ejer af bygningen skal du

  • Meddele os, at du ændrer antallet af boligenheder.
  • Betale anlægsbidraget til os.
  • Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Hvornår skal du betale?

Du skal betale et nyt anlægsbidrag i disse situationer:

  • Du indretter  taglejligheder i en etageejendom.
  • Du får godkendt en kælder til beboelse.
  • Du opdeler en eksisterende lejlighed i to.
  • Du opdeler et enfamiliehus til to boliger

Afregning for hele ejendommen eller pr. bolig?

I følge loven skal der som minimum være en vandmåler til hele ejendommen, så forbruget bliver målt og afregnet med os. Som udgangspunkt skal der anbringes en vandmåler pr. ejendom, men en ejendom kan godt bestå af flere boligenheder.

Hvis du som ejer ønsker, at vi afregner vandforbruget individuelt med lejeren af hver bolig, skal du først indgå en aftale med os. Det kræver, at du opfylder betingelserne i Bekendtgørelse 837. Kan du ikke det, leverer vi en vandmåler, der måler forbruget i hele ejendommen.

Vvs-installatøren kan udforme installationen, så der senere kan monteres målere i boligerne.

Beregning af nyt anlægsbidrag ved ændring af antal boligenheder

For hver ny boligenhed beregner vi bidraget sådan:

  • 1 stk. hovedanlægsbidrag
  • 1 stk. forsyningsledningsbidrag

Når du ændrer antallet af boliger i eksisterende bygning