4817 3101 info@lilvand.dk

Måleraflæsning

Hvordan du aflæser din vandmåler

 

Vi har i øjeblikket to typer af vandmålere; en mekanisk og en elektronisk vandmåler. Hvis du har en elektronisk vandmåler, skal du ikke indsende aflæsningstal til vandværket.

Traditionel mekanisk måler

Måleren skal aflæses af forbrugeren og indsendes til vandværket senest 2/1.

Elektronisk vandmåler

Vandværket foretager den årlige aflæsning til brug for udarbejdelse af årsopgørelsen. Forbrugeren skal derfor ikke indsende aflæsningstal.

Det er dog forbrugerens eget ansvar at man jævnligt selv kontrollerer sin vandmåler for at lokalisere evt. utætheder.