4817 3101 info@lilvand.dk

Måleraflæsning

Elektronisk vandmåler

Vandværket foretager den årlige aflæsning til brug for udarbejdelse af årsopgørelsen. Forbrugeren skal derfor ikke indsende aflæsningstal.

Det er dog forbrugerens eget ansvar at man jævnligt selv kontrollerer sin vandmåler for at lokalisere evt. utætheder.