4817 3101 info@lilvand.dk

Driftsbidrag

Driftsbidrag i Lillerød Andelsvandværk

Det årlige driftsbidrag pr. bolig/erhvervsenhed består af et fastbidrag samt et forbrugsbidrag.

Aconto opkræves 1 gang årligt i marts med indbetalingsfrist 5. april. Årsopgørelsen fremsendes sammen med aconto opkrævningen og reguleres med denne.

Takstblad for driftsbidrag 2021

Pris, kr. Moms, kr. I alt, kr.
Forbrugsbidrag/m3 6,85 1,71 8,56
Statsafgift af ledningsført vand/m3 6,18 1,54 7,72
I alt / m3 13,03 3,25 16,28
Årligt fastbidrag* 300,00 75,00 375,00
Årligt sprinklerbidrag 1.300,00 325,00 1.625,00
Gebyrer:
1.rykker for manglende betaling 80,00 0,00 80,00
2. rykker (rekommanderet) 100,00 0,00 100,00
Genåbningsgebyr** 1.000,00 250,00 1.250,00
Genåbningsgebyr** efter normal arbejdstid 1.500,00 375,00 1.875,00
Selvaflæsningskort, 1. påmindelse 0,00 0,00 0,00
Selvaflæsningskort, 2. påmindelse 250,00 0,00 250,00
Telefonisk rykker 500,00 125,00 625,00
Ejerskiftegebyr (betales af sælger) 300,00 75,00 375,00
Kontrolaflæsning, aften 1.000,00 250,00 1.250,00
Udkørselsgebyr, div.assistance 500,00 125,00 625,00
Forgæves udkørsel v. annonceret målerskift 500,00 125,00 625,00
Kontrolmåling af vandmåler 2.500,00 625,00 3.125,00

 

* Opkræves pr. bolig/enhed registreret i offentlige registre (OIS.DK)

** Genåbningsgebyr samt vandværkets øvrige tilgodehavender skal være indbetalt før åbning kan finde sted.