4817 3101 info@lilvand.dk

Generalforsamling

Vores smukke sommerhave

Generalforsamling i Lillerød Andelsvandværk

Den årlige generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

Her på siden kan du finde de godkendte referater samt bestyrelsens beregning.

Generalforsamlingsreferater

Den årlige beretning fra bestyrelsen