4817 3101 info@lilvand.dk

Generalforsamling

Vores smukke sommerhave

Generalforsamling i Lillerød Andelsvandværk

Den årlige generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

Her på siden kan du finde de godkendte referater samt bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingsreferater

Den årlige beretning fra bestyrelsen

Fuldmagter

Der kan medbringes én fuldmagt pr. husstand for én anden husstand, som er forhindret i at møde op på generalforsamlingen.