4817 3101 info@lilvand.dk

Lillerød Andelsvandværk planlægger at udskifte sit 50 år gamle værk. Skal der også opfø- res et blødgørings- anlæg, kan prisen ende op i et trecifret millionbeløb.

Af Martin Stokkebro Moestrup        

VAND Lillerød Andelsvandværks nuværende vandværk er fra 1972 – og udskiftningsparat, mener bestyrelsen. Derfor har man startet arbejdet på at få bygget et nyt og blandt andet fået nogle arkitekter til at lave et skitseoplæg til, hvordan det kan se ud.

Prisen kan, ifølge vandværkets eget overslag, løbe op i 100 millioner kroner. De mange millioner skyldes, at man også i forbindelse med opførslen af et nyt værk overvejer at tilkoble et blødgøringsanlæg, der reducerer kalken i vandet. Et sådan fås i flere forskellige modeller og kan koste fra 10-50 millioner kroner.

Da Lillerød Andelsvandværk vurderer, at selve det nye vandværk vil koste 30-50 millioner kroner, løber den samlede pris op i potentielt 100 millioner kroner.

Det er lidt, som når du skal købe en bil. Prisen afhænger af, hvor mange flueben du sætter. Men hvis ikke, vi bygger et nyt vandværk, ser vi ind i at lave investeringer i det nuværende på 10-15 millioner kroner, siger driftsbestyrer Lars Funk over en kop kaffe på vandværket, der sender vand ud til 6.500 husstande i Lillerød by, er kommunens største, og som meget passende ligger på Vandværksvej, lige over for Fritz Hansen.

Han suppleres af bestyrelsesmedlem Anders Korsgaard:

– Det er ikke fordi, det nuværende vandværk ikke fungerer, men i dag er vandværker at sidestille med fødevarefabrikker, når det gælder sikkerhed. Her har vi begrænsede muligheder med det nuværende værk, forklarer han.

Sikkerheden handler blandt andet om, at vandet i et nyt vandværk vil befinde sig i et komplet lukket kredsløb, men man vil også i højere grad være fremtidssikret, hvis der skulle blive fundet kemikalier i drikkevandet fra vandværkets boringer.

Vi har aldrig målt pesticider i vores drikkevand, men vi vil gerne have muligheden for eksempelvis at kunne bygge et kulfilter på vores anlæg, hvis der mod forventning skulle blive fundet pesticider eller pfas i vandet, siger Lars Funk.

Vi vil derudover meget gerne opfordre folk til ikke at bruge kemikalier eller pesticider i forbindelse med havearbejde eller lignende, så vi fortsat kan bevare vores høje drikkevandskvalitet, siger Anders Korsgaard.

Blødere vand koster

50 millioner kroner kan lyde af meget for at lette besværet med at afkalke badeværelse, toiletkummer, elkedler og så videre, men i Københavns Kommune er man allerede i gang ud fra en tankegang om, at det udover at gavne forbru- geren også gavner miljøet.

Fordelene er især, at man med blødere vand blandt andet kan spare på sæbe, shampoo og kemikalier, samt at man forlænger levetiden på apparater, som netop elked- ler eller kaffemaskiner og opvaske- og vaskemaskiner, der ellers kalker til. Vandet i København er dog hårdere end det i Allerød, hvilket igen spiller ind i overvejelserne om, hvad vandværkets endelige løsning skal blive.

Relativt beskedne prisstigninger

Alt efter hvilken model, Lillerød Andelsvandværk vælger, hvis man opfører et blødgøringsanlæg, regner man med at prisen per kubikmeter vand per husstand vil stige med tre- seks kroner. En gennemsnitlig husstand bruger, ifølge Anders Korsgaard og Lars Funk, 100 kubikmeter vand om året, så det vil altså koste en husstand 300-600 kroner mere om året i gennemsnit for den blødere vand.

– Det synes jeg ikke er dyrt for at få mindre kalk i badeværelset, siger Anders Korsgaard. Et nyt vandværk vil få vandprisen til at stige med yderligere en-to kroner per kubikmeter, oplyser Anders Korsgaard og Lars Funk. De relativt lave årlige ekstraudgifter for den potentielt trecifrede millioninvestering skyldes, at vandværket vil have mulighed for at afskrive lån over en “meget lang periode“, oplyser de.

Et nyt vandværk vil erstatte den røde murstensbygning på Vandværksvej 4, der i dag bruges af vandværket som lager. På den måde vil man kunne gøre brug af det gamle vandværk, indtil det nye står færdigt. Man har mulighed for at bygge 8,5 meter i højden, og et nyt vandværk vil med al sandsynlighed blive markant højere end lagerbygningen.

I forhold til tidsperspektivet siger Lars Funk:

– Det kunne være dejligt, hvis det stod færdigt inden for en tre års tid.