Ledningsoplysninger

 

 

Ledningsoplysninger skal søges gennem Ledningsejerregistret LER før et gravearbejde igangsættes.

 

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER, inden gravarbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger. En graveforespørgsel i LER afløser ikke den almindelige forundersøgelsespligt. Man skal altid tænke sig om og overveje om der er kan være andre oplysninger som man skal inddrage forud for gravearbejdet. Husk at stikledninger sjældent er indtegnet på de ledningsplaner man får tilsendt. Mange stikledninger ejes af ejendommens ejer og ikke af forsyningsselskabet. Graver man på private områder, skal man derfor altid spørge lodsejer om der er uoplyste stikledninger.

 

En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Gravetilladelser skal indhentes hos den relevante vejmyndighed, dvs. hos Vej-direktoratet eller den lokale kommunes vejafdeling.

 

Private har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde. Private har mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle.

 

Link til

 

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk