Hent pdf fil til print her

BEMÆRK VENLIGST:

Fra  1. januar 2019 opkræves a conto 1 gang årligt.

A conto-opkrævningen udsendes fremover

 sammen med årsopgørelsen i marts måned med

betalingsfrist 5. april.

Det årlige driftsbidrag pr. bolig/erhvervsenhed består af et fastbidrag samt et forbrugsbidrag. Aconto opkræves 1 gang årligt i marts til med indbetalingsfrist 5. april. Årsopgørelsen fremsendes sammen med aconto opkrævningen og reguleres med denne

 

 

 

 

Takstblad for driftsbidrag 2019

 

Pris, kr.

Moms, kr.

I alt, kr.

Forbrugsbidrag/m3

4,48

1,12

5,60

Statsafgift af ledningsført vand/m3

6,18

1,54

7,72

Bidrag til drikkevandsbeskyttelse/m3

0,19

0,05

0,24

I alt/m3

10,85

2,71

13,56

 

 

 

 

Årligt fastbidrag

300,00

75,00

375,00

Årligt sprinklerbidrag

1.300,00

325,00

1.625,00

 

 

 

 

Gebyrer:

 

 

 

1. rykker for manglende betaling

80,00

0,00

80,00

2. rykker, rekommanderet

100,00

0,00

100,00

Genåbningsgebyr*

1.000,00

250,00

1.250,00

Genåbningsgebyr efter normal arbejdstid*

1.500,00

375,00

1.875,00

Selvaflæsningskort, 1. påmindelse

0,00

0,00

0,00

Selvaflæsningskort, 2. påmindelse

250,00

0,00

250,00

Telefonisk rykker

500,00

125,00

625,00

Ejerskiftegebyr (betales af sælger)

300,00

75,00

375,00

Kontrolaflæsning, aften

1.000,00

250,00

1.250,00

Udkørselsgebyr, div. assistance

500,00

125,00

625,00

Forgæves udkørsel v. annonceret målerskift

500,00

125,00

625,00

Kontrolmåling af vandmåler

2.500,00

625,00

3.125,00

* Genåbningsgebyr samt vandværkets øvrige tilgodehavender skal være indbetalt før åbning kan finde sted.

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk