Hent pdf fil til print her

BEMÆRK VENLIGST:

Fra  1. januar 2019 opkræves a conto 1 gang årligt.

A conto-opkrævningen udsendes fremover

 sammen med årsopgørelsen i marts måned med

betalingsfrist 5. april.

Det årlige driftsbidrag pr. bolig/erhvervsenhed består af et fastbidrag samt et forbrugsbidrag. Aconto opkræves 1 gang årligt i marts med indbetalingsfrist 5. april. Årsopgørelsen fremsendes sammen med aconto opkrævningen og reguleres med denne.

 

Takstblad for driftsbidrag 2020

 

Pris, kr.

Moms, kr.

I alt, kr.

Forbrugsbidrag/m3

4,90

1,22

6,13

Statsafgift af ledningsført vand/m3

6,18

1,54

7,72

Bidrag til drikkevandsbeskyttelse/m3

0,19

0,05

0,24

I alt/m3

11,27

2,82

14,09

 

 

 

 

Årligt fastbidrag*

300,00

75,00

375,00

Årligt sprinklerbidrag

1.300,00

325,00

1.625,00

 

 

 

 

Gebyrer:

 

 

 

1. rykker for manglende betaling

80,00

0,00

80,00

2. rykker, rekommanderet

100,00

0,00

100,00

Genåbningsgebyr**

1.000,00

250,00

1.250,00

Genåbningsgebyr efter normal arbejdstid**

1.500,00

375,00

1.875,00

Selvaflæsningskort, 1. påmindelse

0,00

0,00

0,00

Selvaflæsningskort, 2. påmindelse

250,00

0,00

250,00

Telefonisk rykker

500,00

125,00

625,00

Ejerskiftegebyr (betales af sælger)

300,00

75,00

375,00

Kontrolaflæsning, aften

1.000,00

250,00

1.250,00

Udkørselsgebyr, div. assistance

500,00

125,00

625,00

Forgæves udkørsel v. annonceret målerskift

500,00

125,00

625,00

Kontrolmåling af vandmåler

2.500,00

625,00

3.125,00

*Opkræves pr. bolig/enhed registreret i offentlige registre (OIS.DK)

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk

**Genåbningsgebyr samt vandværkets øvrige tilgodehavender skal være indbetalt før åbning kan finde sted.