Hent pdf fil til print her

BEMÆRK VENLIGST:

Fra  1. januar 2019 opkræves a conto 1 gang årligt.

A conto-opkrævningen udsendes fremover

 sammen med årsopgørelsen i marts måned med

betalingsfrist 5. april.

Det årlige driftsbidrag pr. bolig/erhvervsenhed består af et fastbidrag samt et forbrugsbidrag. Aconto opkræves halvårligt til indbetaling hhv. 5. april  og  5. oktober. Årsopgørelsen fremsendes sammen med aconto opkrævning  for 1. halvår og reguleres med denne.

 

* Genåbningsgebyr samt vandværkets øvrige tilgodehavender skal være indbetalt før åbning kan finde sted.

 

 

Takstblad for driftsbidrag 2018

 

Pris, kr.

Moms, kr.

I alt, kr.

Forbrugsbidrag/m3

4,60

1,15

5,75

Statsafgift af ledningsført vand/m3

6,18

1,54

7,72

Bidrag til drikkevandsbeskyttelse/m3

0,19

0,05

0,24

I alt/m3

10,97

2,74

13,71

 

 

 

 

Årligt fastbidrag

Årligt sprinklerbidrag

300,00

1.300,00

75,00

325,00

375,00

1.625,00

Takstblad 2019

 

 

 

 

Gebyrer:

 

 

 

1. rykker for manglende betaling

80,00

0,00

80,00

2. rykker, rekommanderet

200,00

0,00

200,00

Genåbningsgebyr*

1.000,00

250,00

1.250,00

Genåbningsgebyr* efter normal arbejdstid

1.500,00

375,00

1.875,00

Selvaflæsningskort, 1. påmindelse

0,00

0,00

0,00

Selvaflæsningskort, 2. påmindelse

250,00

0,00

250,00

Telefonisk rykker

500,00

125,00

625,00

Kontrolaflæsning, aften

1.000,00

250,00

1.250,00

Udkørselsgebyr, div. assistance

500,00

125,00

625,00

Forgæves udkørsel v. annonceret målerskift

500,00

125,00

625,00

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk