Ingen aktuelle planer om blødgøringsanlæg

 

 

Lillerød Andelsvandværk har set nærmere på mulige blødgøringsanlæg, og har vurderet mulige gevinster samt risici, der indtil nu er kortlagt.

 

Vi er blevet anbefalet ikke at igangsætte blødgøringstiltag, da hårdheden er under 24 °dH.

 (hårdhed i forsyningsområdet er 17 °dH).

 

Når hårdhedsgraden en værdi på mellem 24-28 °dH, kan man overveje forskellige tiltag afhængig af hvor langt man er kommet med forskellige teknologier. På længere sigt vil vi muligvis skulle se nærmere på sådanne foranstaltninger, og derfor deltager vi løbende i arrangementer og kurser angående dette.

 

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk