Bestyrelsen for  Lillerød Andelsvandværk:

 

 

Formand Steffen Leth Møller (indtrådt 12/12-2011)

 

Næstformand Lars Bryrup (indtrådt 28/8-2013)

 

Kasserer Lars Bloch (indtrådt 18/4-2012)

 

Bestyrelsesmedlem Lars Gottlieb (indtrådt 18/4-1978)

Kontakt til bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på

info@lilvand.dk

 

Bestyrelsesmedlem Hans Clemensen (indtrådt 11/3-1986)

Bestyrelsen er valgt blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer for 3 år ad gangen. Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftesvis 1,2 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk