Takstblad for anlægsbidrag 2020

 

Alle nævnte beløb er ekskl. moms og al anden afgift.

 

Hovedanlægsbidrag

kr.  9.655,-

Forsyningsnetbidrag

kr. 15.187,-

Stikledningsbidrag

   kr.    6.065,-

Beregning af enheder

Hent pdf fil til print her

Årsforbrug af enheder:

Enheder

0-500

1

501-1.000

2,0-3,5

1.001-2.500

3,5-7,0

2.501-5.000

7,0-11,5

5.001-7.500

11,5-15,5

7.501-10.000

15,5-19,5

over 10.000

fastsættes særskilt

Dersom det faktiske forbrug er højere end svarende til beregnet antal enheder, kan disse forøges. Er antal enheder for højt beregnet i forhold til det faktiske årsforbrug, kan en reduktion evt. finde sted, dog kun indenfor det første år efter tilslutning.


Anlægsbidraget skal være fuldt indbetalt før etablering kan finde sted. Den af vandværket fremsendte beregning af anlægsbidrag er gældende 1 måned fra den anførte dato.

 

Alle nævnte beløb er ekskl. moms og al anden afgift

Eksempel: Husstand, mindre erhverv eller butik med årsforbrug mindre end 500 m3:

 

Hovedanlægsbidrag kr. 9.655,- + forsyningsnetbidrag kr. 15.187,- + stikledningsbidrag kr. 6.065,-

 i alt kr. 30.907,

Eksempel: 25 husstande, mindre erhverv eller butik, hver med et årsforbrug mindre end 500 m3

indrettet i boligkompleks, hvortil der fremføres én fælles stikledning.

 

Hovedanlægsbidrag 25 stk. a kr. 9.655,- + forsyningsnetbidrag 25 stk a kr. 15.187,- + 1 stikledningsbidrag a kr. 6.065,-

 i alt kr. 627.115,

Eksempel: Institution, erhverv el. lign. med anslået årsforbrug på 2.000 m3:

 

Hovedanlægsbidrag 5,8 enheder a kr. 9.655,- + forsyningsnetbidrag kr. 15.187,- + stikledningsbidrag kr. 6.065,-

 i alt kr. 77.251,-

Tilslutning foretages når anlægsbidrag er indbetalt.

Eventuelle øvrige spørgsmål kan rettes til vandværkets kontor på tlf. 48173101 eller info@lilvand.dk

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk