Velkommen til Lillerød Andelsvandværks hjemmeside


Lillerød Andelsvandværk

 er en privat vandforsyning beliggende i
 Allerød Kommune.

Vi udpumper ca. 650.000 m3 vand årligt,  som vi leverer til 6.500 husstande og virksomheder.

 Se kort over vores forsyningsområde her!

 

NOVAFOS håndterer regn- og spildevandet.

 

Miljøstyrelsens ny drikkevandsbekendtgørelse

 

Lillerød Andelsvandværk har i samarbejde med

Allerød Kommune (tilsynsmyndighed) udarbejdet et kontrolprogram, som overholder den ny drikkevands- bekendtgørelse.  Desuden har vi i samråd med tilsyns- myndigheden valgt at medtage ekstra parametre.

 

Læs kontrolprogrammet her!

 

Lillerød Vandværk har fået testet for 1,2,4 Triazol og

DMS. Der er ikke fundet spor disse stoffer.

Der vil blive fulgt op med 2 årlige kontroller.

 

Se analyserapport her!

 

Kontakt os:

 

Lillerød Andelsvandværk

 

Vandværksvej 4

 

3450 Allerød

 

Tlf.48173101

 

E-mail: info@lilvand.dk

 

 

 

Ved større rørbrud eller

driftsforstyrrelser udenfor åbningstid

ring til Falck på tlf. 70 24 45 10

 

 

 

 

Kontakt os: Lillerød Andelsvandværk, Vandværksvej 4, 3450 Allerød    Tlf. 48173101    E-mail: info@lilvand.dk